Současnost Kopaničáru

 

 

Pokud mohu vysledovat z kroniky, z vyprávění a ze svého působení v souboru Kopaničár, tak kromě nesporných uspěchů v začátku fungování Kopaničáru bylo velmi úspešné období v osmdesátých letech, spíše v jeho druhé polovině. Po následujících několika letech, kdy se souboru tolik nevedlo, vidím současnost souboru Kopaničár, jako jedno z jeho velmi úspěšných období, která jsou srovnatelná  s vrcholy Kopaničáru v minulosti.

Jedním z hlavních důvodů toho, že je Kopnaičár na výsluní je široká členská základna, jak muzikantů, tak i tanečníků, není to dáno tím, že by přicházelo vice nových členů do souboru, ale tím, že lidé v krúžku zůstávají a konečně byl překonán názor, že po dvacítce, resp po pětadvacítce,  už by se to mělo nechat "mladším" a pak stačilo pár hubených let na nábor nových členů a krúžek téměř živořil.

Se širokým základem se dá dobře stavět, je možné domlouvat mnohá vystoupení, dají se nacvičovat nová pásma atd. Jenom nás po přestěhování ze školy ve Starém Hrozenkově ještě trápí ne zcela vyhovující   podmínky pro zkoušky, ale snad se  blýská na lepší časy.

Kopanice jsou sice nejmenší folklorní oblast Slovácka, ale zároveň jedna z nejvýznamějších. Soubor Kopaničár má ve svém repertoáru téměř výhradně písně, tance a zvyky této jedinečné oblasti a předvádí je každoročně na mnoha vystoupeních u nás i v zahraničí.

 

 

 

 

.